March, 2019
உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவன முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்
வ.எண்ஆய்வாளர்ஆய்வுத் தலைப்பு நெறியாளர்ஆண்டு
1என். அறிவழகன்Social outlook in the novels of Jeyakantanமுனைவர் த.வே. வீராசாமி1975-76
2அன்பரசிJegavira Pandians critical Contribution to the study of Kamba Ramayandமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1975-76
3எம்.ஆர்.இளங்கோவன்Social life of Tamils through Tamil Journals-1975-76
4கே.கண்ணன்Tamil Culture - Musical Instruments of the Tamils-1975-76
5எம். கலைச்செல்வன்A syntactic study of Tamil verbs-1975-76
6தி.சி.கோமதிநாயகம்A study of Villuppattu-1975-76
7ஆர். தில்லைகோவிந்தன்Evolution and Evaluation Patinenkilkanakkuமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1975-76
8என். தெய்வசுந்தரம்Diglossic situation in Tamilமுனைவர் பொற்கோ1975-76
9ப. அன்பும.பொ.சி.யின் இலக்கிய நூல்கள் - ஓர் மதிப்பீடுமுனைவர் த.வே. வீராசாமி1975-76
10டி. மறைமலைTamil Grammar  
11கே. நாராயணன்Spernatural elements in five major epicsமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1975-76
12ஜி.ஜான் சாமுவேல்A spects of Romanticism (A Comparative study in Tamil & English Literaature)-1975-76
13எஸ். விமலானந்தன்Bharathis' Worksமுனைவர் த.வே. வீராசாமி1975-76
14-Prosody-1977-78
15-A Comparative study of Tamil and English Fiction-1977-78
16-A Critical study of the Temple around Thirukkoilur-1977-78
17-Contribution of Muslim poetry to Tamil Literature-1977-78
18-The Impact of Christianity on Tamil Literature-1977-78
19-Charaterisation in Tamil Verse Plays-1977-78
20 A Critical Study about the development of the Educational system in the early Centuries with special reference to the Tamils  
21-Costumes and Ornaments of the Tamils-1977-78
22-Tamil Culture - Musical Instruments of the Tamils-1977-78
23-Tamil Society as revealed in Tamil Literature-1977-78
24முகமது நசீர் அலிதிருச்சி மாவட்ட நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1979
25க.த.திருநாவுக்கரசுபேராசிரியர் டாக்டர் மு.வரதராசனாரின் நூல்கள் ஓர் ஆய்வு-1979
26எம். சிவச்சந்திரன்சமய மொழி வளர்ச்சியில் காசி மடத்தின் பங்குமுனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1979
27ஆறு இராமநாதன்தென்னார்க்காடு மாவட்ட நாட்டுப் புறப்பாடல்கள்முனைவர் அ.நா.பெருமாள்1980
28க.காந்திதமிழர் பழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும்முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1980
29சண்முகானந்தம்The Folk songs of Thanjavur Districமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1980
30கு.பகவதி அம்மாள்தமிழர் ஆடைகள்முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1980
31அ. பசுபதிTamil Modern short stories (social outlook in Jayakanthan's Short storiesமுனைவர் த.வே. வீராசாமி1980
32தங்க மணியன்தமிழ்ப் பத்திரிகைகள்முனைவர் பொற்கோ1980
33பழ. முத்தப்பன்அருள்நந்தி சிவாசாரியார் - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் ந.கடிகாசலம்1980
34மு. முகமதலிதமிழ்க் கவிதை நாடகங்களில் பாத்திரப் படைப்புமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1981
35-A Critical Study of Thamarai Manalan's fiction-1980-81
36-A Critical study of Thiru. Vi.Ka's Prose Works-1980-81
37-Game of the Women-1980-81
38-Thirupugazh - A critical study-1980-81
39முத்துராமலிங்கம்Kongu Country as depicted in Tamilமுனைவர் த.வே. வீராசாமி1981
40சி.கே.நல்லமுத்துபெருங்கதையில் மாந்தர் ஓர் ஆய்வுமுனைவர் த.வே. வீராசாமி1981
41சாந்தகுமார்Aspects of social psychology in Folk songsமுனைவர் ந.கடிகாசலம்1981
42வே. சீதாலட்சுமிதமிழிலக்கியத்தில் மகளிர் விளையாட்டுகளும், நோன்புகளும் (கி.பி. 10ஆம் நூற்றாண்டு வரை)முனைவர் அன்னிதாமசு1981
43ச. சிவகாமிதமிழில் இலக்கியப் பொருள் (பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு)முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1981
44எஸ். திருநாவுக்கரசுஅருணகிரிநாதர் திருப்புகழ்முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1979
45ஜே. நிர்மலா பாய்கன்னியாகுமரி மாவட்ட நாட்டுப் புறப்பாடல்கள்முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1981
46செ. பசுலு முகியிதீன்செய்குதம்பிப்பாவலரின் இலக்கியங்கள் - ஒரு திறனாய்வு மதிப்பீடுமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1982
47வீ.அரசுதொ.மு.சி. ரகுநாதன் சிறு கதைகள் புலப்படுத்தும் முரண்பாடுகள்முனைவர் த.வே. வீராசாமி1982
48பி. இராமன்A critical study of Srimath Pamban Kumara Kurudasa Swamikal's worksமுனைவர் த.வே. வீராசாமி1982
49ஆர்.சுப்பிரமணியன்தமிழ் இலக்கியத்தில் சட்டமும் நீதியும்முனைவர் அ.நா.பெருமாள்1982
50மா.கோதண்டராமன்வடார்க்காடு மாவட்ட நாட்டுப் புறப்பாடல்கள்முனைவர் அ.நா.பெருமாள்1982
51இரா.ஞான புஷ்பம்நாட்டு விடுதலைக்குப்பின் தமிழில் பயண இலக்கியம்முனைவர் அ.நா.பெருமாள்1982
52இரா. தமிழரசிதமிழ் இலக்கிய உத்திகள் (சங்ககாலம்)முனைவர் அன்னிதாமசு1982
53இரா. பாலசுப்பிரமணியம்தமிழர் நாட்டுப்புற விளையாட்டுகள்முனைவர் அன்னிதாமசு1982
54கி. பாண்டுரங்கன்பண்டைத் தமிழர் போரியல் வாழ்க்கையும் தற்காலப்போர் நடவடிக்கையும்முனைவர் அ.நா.பெருமாள்1983
55ஏ. கந்தசாமிImagination of Kumara Kurupararமுனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1983
56செல்வின் ராஜ்A Study of Social Dramas in Tamilமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1983
57எம். தெய்வநாயகம்Comparative study of the Bible - Tirukkural and the 14 Saiva Siddhanta Sastraமுனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1983
58கலா கே. தாக்கர்A Comparative study of Historical Novels of Kalki and K.M. Munishiமுனைவர் த.வே. வீராசாமி1983
59மேரி கிரேஸ் செல்வராஜ்A study of the novels of vatuvur K. Turuicami Iyyankar (1880-1942)முனைவர் த.வே. வீராசாமி1983
60கரு. நாகராசன்தமிழரின் மனம் பற்றிய கோட்பாடுமுனைவர் அன்னிதாமசு1983
61வி. முருகன்D.H. Laurance and the Akam poets - A comparative study of their themesமுனைவர் அன்னிதாமசு1983
62சை. சையது அப்துல் ரஹ்மான்புதுக்கவிதைக் குறியீடுமுனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1984
63அமு.நசீர் அலிதிருச்சி மாவட்ட நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1984
64ஜான் ஆசிர்வாதம்Kuth on expounded in Cilappathiakaram and Atiyarkkunallarமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1984
65மு. சுதந்திரமுத்துதமிழ்ப் புதுக்கவிதைகளில் படிமங்கள்முனைவர் க.த. திருநாவுக்கரசு1985
66ஆர். ஆளவந்தார்தமிழர் இசைக்கருவிகள் - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1986
67எஸ். அலமேலு மங்காள்கம்பனில் அவலச்சுவைமுனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1986
68ச. பெருமாள்வட ஆர்க்காடு மாவட்ட மக்கள் இயக்கங்களும் தமிழ் வெளியீடுகளும் (1850-1950)துமுனைவர் ர. விஜயலட்சுமி1986
69இரா. நிர்மலா தேவிமுத்தாரம்மன் கதை - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1986
70வே. இரா. மாதவன்குழந்தை மருத்துவம்முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1986
71சொ. சுப்ரமணியக் கவிராயர்திருக்குற்றலநாத சுவாமிகோயில் வரலாறும் பண்பாடும்முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1987
72ஆ. தனஞ்செயன்தஞ்சை மாவட்ட மீனவர் பாடல்கள்முனைவர் அ.நா.பெருமாள்1987
73சே. ஜெகநாதன்சித்த மருத்துவத்தில் நஞ்சு முறிவு நூல்களின் ஒப்பாய்வுமுனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1987
74அஞ்சலா ரிச்சர்டுதஞ்சை வேதநாயக சாஸ்திரியாரும் இங்கிலாந்து சார்லஸ் வெஸ்லியும் இயற்றிய பக்திப் பாடல்கள் - ஓர் ஒப்பாய்வுமுனைவர் க.த. திருநாவுக்கரசு1987
75தி. மகாலட்சுமிகோவை மாவட்டச் சொற்களஞ்சியம்முனைவர் அன்னிதாமசு1988
76இரா. பவுன்துரைசோழ மண்டலத் தூண்கள் - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1988
77தி.இரா. சின்னப்பன்19ஆம் நூற்றாண்டுத் தமிழ் நாடகங்கள் இந்தி நாடகங்களுடன் ஒப்பீட்டு ஆய்வுமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1988
78தா. நீலண்டபிள்ளைநாஞ்சில் நாட்டு நாடகங்கள்முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1988
79ந. சக்திவேலுவிடுதலைக்குப்பின் தமிழ்க் கவிதை நாடகங்களில் கதைக்கருக்களும் கதைப்பின்னல்களும்முனைவர் டி.கடிகாசலம்1988
80க. நம்பி நாச்சியார்கம்பனில் வருணனைக் கோட்பாடுகள்முனைவர் அன்னிதாமசு1988
81ஆ. விஜயன்கன்னியாகுமரி அம்மன் கோயில் - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1988
82சி.பா. சாந்தகுமாரிஇளங்கோ கண்ட இந்தியாமுனைவர் க.த. திருநாவுக்கரசு1989
83எஸ். கண்ணன்பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் பாசுரங்கள் - சமூக, சமயப் பண்பாட்டு ஆய்வுமுனைவர் க.த. திருநாவுக்கரசு1989
84இரா. சுகந்தி ஞானம்மாள்நீலகிரி மாவட்டச் சொற்களாய்வுமுனைவர் கு. பகவதி1990
85அ.செ. முத்துக்கிருஷ்ணன்தமிழர் விழாக்களும் பொழுது போக்குகளும்முனைவர் அ.நா.பெருமாள்1990
86பொன்மணி வைரமுத்துபுதுக்கவிதையில் சங்க இலக்கியக் கூறுகள்முனைவர் க.த. திருநாவுக்கரசு1990
87பெ. அனந்தசயனம்கணியான் ஆட்டம்முனைவர் அ.நா.பெருமாள்1990
88த.வெ.மணிமாறன்தமிழ்ச் சமுதாய நாவல்களில் மனித உறவுகள் (1977-1981)முனைவர் அன்னிதாமசு1990
89எஸ். சண்முகசுந்தரம்செங்கை அண்ணா மாவட்டத் தொழில்களுள் உழவும் நெசவும் சார்ந்த சொற்கள்முனைவர் ர. விஜயலட்சுமி1990
90மா. இராமலிங்கம்தமிழ்ப் பண்பாட்டிற்குப் பூம்புகார் நல்கிய கொடைமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1990
91க. தமிழ்ச்செல்விதமிழக மறுமலர்ச்சிக்குப் பாரதிதாசனின் பங்களிப்புமுனைவர் துளசி இராமசாமி1990
92சி. ரத்தினம்காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயில் ஓர் ஆய்வுமுனைவர் ர. விஜயலட்சுமி1990
93பி.வெ. சுசிலாதமிழ் நாவல்களில் மனித உறவுகள்முனைவர் துளசி இராமசாமி1990
94பா. அருட்செல்விஇராமலிங்கரின் படைப்புகளில் சுத்தசன்மார்க்க நெறியின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்முனைவர் ர. விஜயலட்சுமி1990
95நா. சோமநாதன்தோற்பொருட்கள் பற்றித் தமிழிலக்கியக் குறிப்புகளின் அடிப்படையில் ஓர் அறிவியல் ஆய்வு 1991
96ப. மகாலிங்கம்திரு.வி.க. நூல்களில் சமுதாயநோக்குமுனைவர் த.வே. வீராசாமி1991
97ச. பாக்கியவதிகாப்பியங்களில் மயில்முனைவர் அன்னிதாமசு1991
98பூ. சுப்பிரமணியன்சுவடியியல் - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் அன்னிதாமசு1991
99இரா. மணியன்அறிஞர் அண்ணாவின் மேடைத் தமிழ் - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் ந.கடிகாசலம்1991
100இரா. முத்துக்குமாரசாமிதிருவள்ளுவர் வகுத்த புதுநெறி ஓர் ஒப்பீட்டாய்வுமுனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்1991
101மு.அ. மாணிக்க வேலுதமிழ்நாட்டில் நடராசர் வழிபாடுமுனைவர் துளசி இராமசாமி1992
102ஆர். நடராஜன்Social History of Pondicherry as evidenced by Anantha Rangam Pillais' Diaryமுனைவர் அ.நா.பெருமாள்1992
103எஸ். புஷ்பராஜ்அ. மாதவையாவின் தமிழ் நாவல்கள் ஓ ஆழ்நிலைப் பார்வைமுனைவர் ர. விஜயலட்சுமி1992
104கு. தெரசாள்சிலப்பதிகார ஆய்வில் ம.பொ.சிமுனைவர் கு. பகவதி1992
105மு. வளர்மதிதமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் வரலாற்று நூல்கள்முனைவர் ஔவை நடராசன்1992
106பா. இராசாதமிழ் நாட்டிய மரபில் பரதநாட்டியம்முனைவர் துளசி இராமசாமி1993
107சு. சுப்புரத்தினம்கருப்பண்ணசாமி வழிபாட்டில் மந்திரச் சடங்குகள்முனைவர் துளசி இராமசாமி1992
108சா. சவரிமுத்துகருத்துப்புலப்பாட்டில் கதைப்பாடல்முனைவர் துளசி இராமசாமி1993
109ஐ. குமுதினிதமிழர் வாணிகம்முனைவர் அன்னிதாமசு1994
110எஸ். உலகநாயகி தமிழ்வளமேம்பாட்டில் டாக்டர் ந. சுப்புரெட்டியாரின் பணிமுனைவர் ந. கடிகாசலம்1994
111வ. அலமேலுதமிழ்ப் பாவியலில் உருவக அணிமுனைவர் ந. கடிகாசலம்1994
112சீ. வசந்தாபழக்க வழக்கங்களும் நப்பிக்கைகளும் - காப்பியங்களில்முனைவர் கு. பகவதி1994
113கோ. விருதசாரணிநாட்டுப்புற அம்மன் தெய்வங்கள் (செஞ்சி வட்டம்)முனைவர் துளசி இராமசாமி1995
114எஸ். வெங்கடேசன்நாட்டுப்புறத் தெய்வ விழாக்கள் வழி தமிழ்ப்பண்பாட்டு வரலாறுமுனைவர் துளசி இராமசாமி1996
115செ. ஏழுமலைநவீன தமிழ் நாடகங்களில் தெருக்கூத்தின் தாக்கம்முனைவர் துளசி இராமசாமி1997
116லொ.ஆ. உமாமகேசுவரிசௌராட்டிரர் பண்பாடுமுனைவர் ந. கடிகாசலம்1998
117பு. பாலாஜிசமூகச் சிக்கலும் இலக்கியத் தீர்வும்முனைவர் அன்னிதாமசு2000
118சு. லதாதமிழில் அறிவியல் நூல்கள் - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் ர. விஜயலட்சுமி2000
119தி. உமாதேவிதூத்துக்குடி மாவட்ட முளைப்பாரிச் சடங்குப் பாடல்கள்முனைவர் தா. ரெங்கநாதன்2001
120ஏ. கீதாFreudism in the Novels of James Joyce and T. Janakiramanமுனைவர் அன்னிதாமசு2001
121அ. பழனிச்சாமிதமிழ்த் திரைப்படங்களில் குறியியல்முனைவர் துளசி இராமசாமி2002
122வெ. சுப்புராமன்ஊத்துக்குளி வேங்கடசுப்பையர் படைப்புகள் - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் ந. கடிகாசலம்2003
123க. கண்மணிப்ரியாதமிழகத்தில் பெண் கல்விமுனைவர் ர. விஜயலட்சுமி2003
124அழகர் ராமானுஜம்ஆழ்வார் திருநகரி ஆதிநாதர் ஆழ்வார் கோயில் - ஆய்வுமுனைவர் அன்னிதாமசு 
125கோ. தெய்வநாயகம்The aspect of Buddism on later Cholas and the Construction of Thanjavur Big Temple.முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் 
126குணசேகரன், மா.காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயில் கட்டடக் கலை மற்றும் சிற்பக் கலை ஓர் ஆய்வுமுனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி2005
127பெரியசாமி, மா.திரைப்படப் பொருண்மை மாற்றம்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2006
128மணவழகன், ஆ.பழந்தமிழ் நூல்களின் சமூகத் தொலைநோக்குமுனைவர் அன்னிதாமசு2006
129பூமிநாகராநதன், த.அகத்தியரின் பல்துறைச் சிந்தனைகள்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2007
130வித்யாதரன், க.ப.தமிழர் வாழ்வியல் சோதிடம்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2007
131கமலா, இரா.திருமுறைகள் போற்றும் திருவாரூர்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2007
132சர்மிளா, சா.தாயுமானவர் பாடல்களில் அறச்சிந்தனைகள்முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி2008
133பூரணலதா, அ.சமூகக் கதைப்பாடல்களில் பெண்கள்முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி2008
134சாந்தி, சு.தமிழுக்குக் கணினியின் பங்களிப்புமுனைவர் தி. மகாலட்சுமி2008
135சிவகுமார், அ.சுஜாதாவின் அறிவியற் சிறுகதைகள்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2008
136இலட்சுமி, கி.பெண்ணியச் சிந்தனைகளில் பெரியாரும் அண்ணாவும் - ஓர் ஒப்பிடுமுனைவர் தி. மகாலட்சுமி2009
137சுப்புலட்சுமி, சீ.செவித்திறன் குறையுடைய குழந்தைகளுக்கான கற்பித்தல் முறைகள்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2009
138பிரபுகண்ணன், ப.சங்க இலக்கியத்தில் உயிரினங்கள்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2010
139கரும்பாயிரம், சே.இலக்கியத்தில் வேளாண்மை மரபுகள்முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி2010
140சரஸ்வதி, அ.பு.சங்ககால வாழ்வியல் நெறிகள்முனைவர் தா. ரெங்கநாதன்2010
141அம்சவள்ளி, தேசிலப்பதிகாரத்தில் பெண்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2010
142விஜயகுமாரி, க.தமிழ்ப் பத்திரிகைகளில் மொழிநடைமுனைவர் தா. ரெங்கநாதன்2010
143ஜெயசெல்வி, ப.பத்துப்பாட்டில் வளங்கள்முனைவர் தா. ரெங்கநாதன்2010
144ஜெயந்தி, க.தமிழ் நாவல்களில் சமூகச் சிக்கல்கள் (2000-2004)முனைவர் அன்னிதாமசு2010
145அன்னியப்பன், சு.குறுந்தொகை காட்டும் அகமரபும் பண்பாடும்முனைவர் தா. ரெங்கநாதன்2010
146பாவலன், எ.நவீனத் தமிழ் நாடகங்களில் சமூகச் சிக்கல்கள்முனைவர் கரு.அழ.குணசேகரன்2010
147பாண்டியன், எம்.அருட்பாவில் சிற்றிலக்கியக் கோட்பாடுகள்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2010
148மோகனா, இரா.தமிழில் மொழிபெயர்ப்புகள்முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி2011
149இரவிச்சந்திரன், கா.தமிழிலக்கணப் பதிப்பு வரலாறுமுனைவர் தி. மகாலட்சுமி2011
150கோமதி வள்ளியம்மை, மு.சங்க இலக்கியத்தில் தொன்மங்களின் நோக்கும் போக்கும்முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி2011
151சொர்ணபிரபா, ரெ.சுந்தரர் தேவாரத்தில் இலக்கிய இலக்கணச் செறிவுமுனைவர் தி. மகாலட்சுமி2011
152முகைதின் அப்துல்காதர்இலக்கியத்தில் மருத்துவம்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2011
153சந்திரசேகரன், மோ.கி.ராஜநாராயணனின் சிறுகதைகளில் பண்பாட்டுப் பதிவுகள்முனைவர் சூ. நிர்மலாதேவி2011
154ராஜேஸ்வரி, ரா.தமிழ்ப் புதுக்கவிதைகளில் தொல்காப்பியக் கூறுகள் (2001-2005) இலக்கணச் செறிவுமுனைவர் தி. மகாலட்சுமி2011
155இரவீந்திரன், சு.சித்தர்களின் வாழ்வியல் தத்துவம்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2011
156புனிதமலர், ஜே.தமிழ் இலக்கண வரலாற்றில் வீரமாமுனிவர்முனைவர் தா. ரெங்கநாதன்2012
157மார்த்தாண்ட பூபதி, மா.தற்காலக் கவிதைகளில் இலக்கியக் கொள்கைகள்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2012
158கிரிவாசன், க.சங்க இலக்கியத்தில் பாண் மரபினர்முனைவர் கரு.அழ.குணசேகரன்2012
159ஜெகத்ரட்சகன், ஜே.இலக்கியம் கற்பித்தல்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2013
160ஆண்ரூ சுந்தரராஜ், சு.அகநானூறு காட்டும் வரலாற்றுக் கூறுகளும் பண்பாடும்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2013
161கண்ணதாசன், ச.சங்க இலக்கிய உரையாளர்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2013
162ஏ. நந்தினிபழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் மேலாண்மைச் சிந்தனைகள்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2014
163சே. வினோத்பதிணென் கீழ்க்கணக்கில் தமிழியல் சிந்தனைகள்முனைவர் ஆ. மணவழகன்2014
164மு. கிருஷ்ணமூர்த்திதமிழ்ச் செவ்வியல் இலக்கியங்களுக்கு மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் பங்களிப்புமுனைவர் து. ஜானகி2014
165சு. தாராசுந்தரிசித்தர்களின் யோக நெறியும் வர்மக் கலையும் மருத்துவம்முனைவர் நா.சுலோசனா2014
166நா. பிரபுவட்டார வழக்காறுகளில் மொழியியல் ஆய்வுமுனைவர் பெ. செல்வக்குமார்2014
167வெ. மகாலட்சுமிசங்க இலக்கியத்தில் கற்பனை நெறிமுனைவர் பெ. செல்வக்குமார்2014
168சே. திருநாவுக்கரசுதமிழ் அகராதி மரபு வட்டார வழக்குச் சொல் அகராதிமுனைவர் து. ஜானகி2014
169வ. பாக்கியராஜ்சங்க இலக்கியங்களில் தூதுமுனைவர் து. ஜானகி2014
170மு. கனகலட்சுமிதமிழ் வாசிப்பு திறனில் ஏற்படும் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்முனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
171ஈ. விஜய்குறுநில மன்னர்களும் சங்ககால சமுதாயமும்முனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
172பா. உமாசங்கரிசெவ்வியலக்கியத்தில் நாட்டுப்புறவியல் கூறுகள்முனைவர் நா.சுலோசனா2014
173ப. ஜெகதீசன்தெருக்கூத்து கலைஞர்களின் இன்றைய வாழ்வியல் நிலை (திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், வேலூர்)முனைவர் ஆ. மணவழகன்2014
174இர. அருள்நிதி முனைவர் ஆ. மணவழகன்2014
175க. சிவக்குமார்திருஅருட்பிரகாச வள்ளலாரின் பன்முக ஆளுமைமுனைவர் கு. சிதம்பரம்2014
176சா. யாகனாசங்க இலக்கியத்தில் போற்றிப் பாடல்கள்முனைவர் து. ஜானகி2014
177கு. நாகம்மாள்சங்க இலக்கியத்தில் விழுமியங்கள்முனைவர் நா.சுலோசனா2014
178ந. தியாகுஐஞ்சிறுகாப்பியங்களில் இடைச்சொற்கள்முனைவர் க. சுசீலா2014
179அ. அமுல்ராஜ்சம்புவராயர் அரசியல் கலை பண்பாட்டு வரலாறுமுனைவர் ஆ. மணவழகன்2014
180ச. சரவணன்சங்ககால மகளிர் மானுடவியல் நோக்கும் மீள்பார்வையும்முனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
181நா. ஜெயலெட்சுமிநாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தில் செவிலக்கியக் கூறுகள்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2014
182இர. சாந்திதமிழியல் ஆய்வில் கமில்சுவல பிலின் பங்களிப்புமுனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
183சி. மகேஸ்வரிபழந்தமிழ் இலக்கியத்திலும் இன்றைய சமூகத்திலும் மகளிர் தொழில் முனைவோர்முனைவர் ஆ. மணவழகன்2014
184து பத்மப்ரியாசெவ்வியல் அறஇலக்கியங்கள் காட்டும் இல்லறக் கோட்பாடுகள்முனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
185து. அருண்பாண்டியன்நம்மாழ்வார்கள் பாசுரங்களில் தொன்மம்முனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
186நா. ஹேமமாலினிசங்க இலக்கியத்தில் மொழிப் பொருண்மை வகைகள்முனைவர் து. ஜானகி2014
187ரா. மேகலாஇலக்கியங்களில் மடலேறுதல்முனைவர் து. ஜானகி2014
188எ. இராஜேஷ்ஸ்ரீராமன் அம்மானை பதிப்பும் ஆய்வும்முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்2014
189மு. தேவிதேவநேயப் பாவாணர் திருக்குறள் உரைத்திறன்முனைவர் தி. மகாலட்சுமி2014
190வி. இந்துமதிசங்க இலக்கியத்தில் குறிஞ்சித்தினை வாழ்வியல்முனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
191கோ. ரூபாதேவிசங்க இலக்கிய உரை மொழி நடை ஆய்வுமுனைவர் பெ. செல்வக்குமார்2014
192மு. சசிகுமார்சமூகப் பொருளியல் நோக்கில் பரத்தையர் வாழ்வியல்முனைவர் நா.சுலோசனா2014
193வ. மணிகண்டன்செவ்விலக்கியங்களில் புனைக்கதை கூறுதல்முனைவர் நா.சுலோசனா2014
194தி. இலட்சுமணன்அண்ணாவின் சமூகப்பார்வை கட்டுரை, நாவல், சிறுகதைமுனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
195வே. அருட்பாமணிசங்க இலக்கியங்களில் பசுமை வளம்முனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
196செ. பரமேஸ்வரிஆனைவாகடம் - பதிப்பும் ஆய்வும்முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்2014
197ச. வேலாதிருநெல்வேலி மாவட்ட நாடார்கள் வாழ்வியல்முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்2014
198ப. நாகராசன்மாண்புமிகு முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவின் ஆட்சியில் தமிழ் வளர்ச்சிமுனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
199த. ஜான்சிபிரியாதிருக்குறள் உரை உத்திகள்முனைவர் து. ஜானகி2014
200பா. சிவரஞ்சனிசெம்மொழி இலக்கியங்களில் இடம் பெயர்தல்முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்2014
201இரா. அன்பரசிபாரதிதாசன் நாடகங்களில் பெண் இன எழுச்சி - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
202பா. விமல்ராஜ்விழுப்புரம் மாவட்ட சமணர்களின் வாழ்வியல்முனைவர் கோ. விசயராகவன்2014
203அ. சண்முகம்தமிழ்க் காப்பியங்களில் கிளைக்கதைகள்முனைவர் அ. சதிஷ்2014
204அ. லலிதாஉ.வே.சாவின் நல்லுரை கோவையில் மொழிநடைமுனைவர் நா.சுலோசனா2014
205அ. இராஜஇராஜேஸ்வரிஇறையன்பு படைப்புகளில் மொழி ஆளுமைமுனைவர் க. சுசீலா2014
206கு. அல்லிடாக்டர் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் சட்டமன்ற சொற்பொழிவுகள் (1991-1995)முனைவர் பா. இராசா2015
207கௌ. பெருமாள்மழலைக் கவிஞர் குழ.கதிரேசனின் சிறுவர் இலக்கியங்கள் ஆய்வுமுனைவர் ஆ. மணவழகன்2015
208சூசை பிள்ளை யோ.இங்கிலாந்து வாழ் தமிழர் தம் வரலாறும் வாழ்வியலும்முனைவர் கு. சிதம்பரம்2015
209றீற்றா பற்றிமாகரன்இங்கிலாந்தில் தமிழ் மொழி இலகிய வளர்ச்சி - மதிப்பீட்டாய்வுமுனைவர் கு. சிதம்பரம்2015
210க. சேகர்காலந்தோறும் கட்டைக் கூத்து வளர்ச்சிமுனைவர் பா. இராசா2015
211செ. துளசிராமன்பேரறிஞர் அண்ணாவின் கடித இலக்கியங்களில் உலக வரலாறுமுனைவர் பா. இராசா2015
212வெ. டில்லிபாபுமீனாட்சி அம்மானை ஓலைச்சுவடி பதிப்பும் ஆய்வும்முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்2015
213மு. சத்தியமூர்த்திகிருஷ்ணகிரி மாவட்ட குறவர் பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியல்முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்2015
214இரா. சம்பத்தருமபுரி மாவட்ட குறிச்சன் பழங்குடி மக்களின் வாழ்வியல்முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்2015
215சு. சுபாஷினிதிருஞானசம்பந்தர் பக்தி நெறியும் இயற்கை அறிவியலும்முனைவர் ஆ. மணவழகன்2015
216நா. அம்பிகாகம்பராமாயணப் பதிப்பு வரலாறும் முறையியலும்முனைவர் அ. சதிஷ்2015
217ச. ஆசைக்கண்ணுகல்வராயன் மலை மலையாளிகளின் வாழ்வியல்முனைவர் நா.சுலோசனா2015
218ச. கனகராஜ்தமிழகத்தில் சமண சமய சுவடிகள் ஆவணமும் ஆய்வும்முனைவர் அ. சதிஷ்2015
219செ. ரமேஷ்தமிழில் காப்பிய உரைகள்முனைவர் அ. சதிஷ்2015
220நா. பெரியசாமிஎட்டுத்தொகைக அகப் பாடல்களில் விளிப்பெயர்கள்முனைவர் நா.சுலோசனா2015
221பு. இலக்கியதென்றல்தொல்காப்பிய நோக்கில் எட்டுத்தொகையில் வனப்புகள்முனைவர் நா.சுலோசனா2015
222சு. பிரபாகரன்தமிழகப் பழங்குடிகள் ஆப்பிரிக்கப் பழங்குடிகள் இலக்கியங்கள் வெளிப்படுத்தும் வாழ்வியல் - ஒப்பாய்வுமுனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்2015
223மா. ஆதிமூலம்நடையியல் நோக்கில் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்முனைவர் நா.சுலோசனா2015
224நா. வள்ளிஅ.வெ. சுப்பிரமணியனின் தமிழ்ப்பணிமுனைவர் பா. இராசா2015
225இர.நித்யாகவிஞர் பூவை செங்குட்டுவன் படைப்புகள் - ஓர் ஆய்வுமுனைவர் பா. இராசா2015
226சு. வேணுகோபால்எஸ். வையாபுரி பிள்ளையின் பதிப்புமுனைவர் தி. மகாலட்சுமி2016
227ஆ.செண்பகவள்ளிசங்க இலக்கிய அகமரபுகள் கோவை இலக்கிய மரபுகள் ஓர் - ஒப்பாய்வுமுனைவர் பா. இராசா2016
228ச. அகிலாவதிதிருமூலரின் ஆன்மிகத் தத்துவங்கள் ஓர் அறிவியல் பார்வைமுனைவர் தி. மகாலட்சுமி2016
229அ. ஆறுமுகம்தொல்காப்பிய நோக்கில் எட்டுத்தொகை நூல்களில் வண்ணச்சினைச் சொற்கள்முனைவர் ஆ. மணவழகன்2016
230இரா. ஆனந்தஜோதிதமிழ் இதழியல் வரலாற்றில் ஆனந்தபோதினிமுனைவர் கோ. விசயராகவன்2016
231ந. கோமதிபழந்தமிழரின் நிர்வாகவியல்முனைவர் ஆ. மணவழகன்2016
232சி. ஜெயமுருகன்சிவானந்த கணேச புராணம் சுவடிப்பதிப்பும் ஆய்வும்முனைவர் சு. தாமரைப்பாண்டியன்2016
233ர. அபிநயாதமிழ் இதழ்களில் பக்தி இலக்கியம் சைவம் (1990-1950)முனைவர் து. ஜானகி2016
234இரா.பிரேமாதமிழ் இதழ்களில் பக்தி இலக்கியம் (1990-1950)முனைவர் து. ஜானகி2016
235மு. பிரபுதொண்டை மண்டல வரலாறெழுதியலில் பொன்னேரி வட்டம் நிலவியல், பொருளியல், பாண்பாட்டு ஆய்வுமுனைவர் கோ. பன்னீர்செல்வம்2016
236அ. இராஜேஷ்திருவள்ளூர் மாவட்ட குறவர் பழங்குடியினரின் சமூக பொருளாதார நிலைகளும் அவற்றின் வரலாறும்முனைவர் கோ. பன்னீர்செல்வம்2016
237கோ. ஞானவேல்செய்யூர் வட்டார நாட்டுப்புறத் திருவிழாக்களும் சந்தைகளும்முனைவர் கோ. பன்னீர்செல்வம்2016
238கா. சரவணன்காலனிய ஆட்சியில் ஆவணங்களில் தமிழ்க்குடிகள் சமூகவியல் ஆய்வுமுனைவர் கோ. பன்னீர்செல்வம்2017
239பொ. பாரதிசமூகவியல் நோக்கில் அண்ணாவின் படைப்புகள்முனைவர் கு. சிதம்பரம்2017